Donateurs

Doneer via iDEAL (werkt nog niet)Alle medewerkers van DIVOO werken op vrijwillige basis. Zij zullen geen geld vragen voor hun activiteiten. Toch zijn er altijd vaste kosten zoals cursussen voor de vrijwilligers, telefoonkosten of kosten voor drukwerk.

Al voor € 12 per jaar kunt u donateur worden. Help ons door bijgaand formulier in te vullen. PDF formulier downloaden

Gaat uw voorkeur uit naar een eenmalige of periodieke gift, dan kunt u rechtstreeks storten op bankrekening NL79 RABO 0307.7119.27 t.n.v. Stichting DIVOO.

Wist u dat u uw giften samen met andere giften van de belasting kunt aftrekken?

Voor uw vragen over donatie, sponsoring, giften en nalatenschap kunt u zich wenden tot onze penningmeester (klik hier om naar contactpagina te gaan)

Met uw gift kunnen wij veel ouderen gelukkig maken!

Doneer via iDEAL (werkt nog niet)

Menu